Tạp chí phát triển kinh tế
Số 238 , Tháng 8/2010, Trang 42-47


Lựa chọn thị trường niêm yết chứng khoán ra nước ngoài cho các doanh nghiệp Việt Nam
Lê Thị Lanh & Nguyễn Thị Tám

DOI:
Tóm tắt
Lựa chọn thị trường là bước đi quan trọng trong tiến trình doanh nghiệp niêm yết ra nước ngoài. Các sở giao dịch lớn trên thế giới đang nỗ lực lôi cuốn doanh nghiệp nước ngoài đến niêm yết, một số doanh nghiệp lựa chọn thị trường chứng khoán New York, London, Frankfurt, một số khác lại thích thị trường châu á. Vậy sự khác biệt ở đây là gì? Và lời khuyên nào dành cho doanh nghiệp VN? Nền tảng lựa chọn thị trường đã được đúc kết qua một số công trình nghiên cứu: Saudagaran và Biddle (1995), lựa chọn thị trường cùng khu vực địa lý, sự quan trọng của thành viên trong nhóm ngành công nghiệp, có thị trường xuất khẩu tại nước muốn niêm yết, tầm quan trọng của quốc gia muốn niêm yết đối với thị trường nội địa và mức độ minh bạch tài chính ở thị trường muốn niêm yết: Gray and Roberts (1997), công ty niêm yết trên thị trường London đến từ quốc gia có tỷ lệ vốn hoá thị trường chứng khoán so với GDP cao, mức độ đầu tư nội địa cao. Đó là những công ty lớn, sự phát triển của thị trường chứng khoán quan trọng đối với họ và có nhu cầu về vốn cao: Robert b. Durand và Ann Tarca (2005), công ty nước ngoài niêm yết trên NYSE và NASDAQ là công ty lớn ở thị trường nội địa, có đòn bẩy tài chính thấp và doanh thu ở nước ngoài nhiều, lợi nhuận cao. những công ty niêm yết ở thị trường khác là công ty không thể thỏa mãn hợp nhất báo cáo theo Form 20-F reconciliation qui định trong báo cáo thường niêm của SEC. Đây là rào cản rất lớn đối với quốc gia không có hệ thống kế toán tương tự như Mỹ: Liu, Kang (2007), công ty Trung Quốc chọn thị trường có khả năng hấp dẫn nhà đầu tư có tổ chức nước ngoài, thị trường danh tiếng và được quốc tế nhận dạng, có khả năng huy động vốn, tỷ lệ PE cao, quản lý tốt của nhà nước.

Từ khóa
Lựa chọn thị trường; Công ty niêm yết.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng