Tạp chí phát triển kinh tế
Năm thứ. 26(10) , Tháng 10/2015, Trang 72-91


Nghiên cứu sự đồng dao động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam và ASEAN+3
Võ Xuân Vinh & Phùng Quốc Lan

DOI:
Tóm tắt
Nghiên cứu xem xét sự đồng dao động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán các quốc gia ASEAN+3. Dữ liệu bao gồm các chỉ số giá chứng khoán đại diện cho thị trường chứng khoán VN (VNINDEX), Singapore (STI), Thái Lan (SET), Philippines (PSEI), Indonesia (JCI), Malaysia (KLCI), Trung Quốc (SSECI), Hàn Quốc (KOSPI) và Nhật (NIKKEI 225) trong giai đoạn 01/03/2002 đến 31/12/2013. Kết quả cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa các thị trường trong ngắn hạn, trong đó thị trường Singapore được ghi nhận là thị trường dẫn dắt vì nó là nguyên nhân gây ra sự biến động trên tất cả các thị trường còn lại. Ngoài ra, sự hội nhập kinh tế quốc tế của VN (VN gia nhập WTO) có tác động đáng kể đến mối liên kết và sự phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán VN với các nước ASEAN. Kết quả nghiên cứu gợi ý cho các nhà quản lý và thiết lập chính sách dấu hiệu cảnh báo về mối nguy cơ thị trường chứng khoán VN có thể chịu ảnh hưởng không tốt từ những cú sốc trên thị trường chứng khoán các nước ASEAN (Malaysia, Philippines, Indonesia, Singapore và Thái Lan) trong ngắn hạn.

Từ khóa
ASEAN, hội nhập kinh tế, sự biến động giá cổ phiếu, liên kết đồng tích hợp, quan hệ nhân quả Granger.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng