Tạp chí phát triển kinh tế
Năm thứ. 28(8) , Tháng 8/2017, Trang 84-106


Xác định giá trị du lịch rừng ngập mặn Cần Giờ thông qua phương pháp chi phí du hành
Võ Tất Thắng & Võ Đức Hoàng Vũ & Nguyễn Xuân Định

DOI:
Tóm tắt
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp chi phí du hành để ước lượng giá trị kinh tế của các hoạt động du lịch tại huyện Cần Giờ, trong đó có rừng ngập mặn Cần Giờ. Với mẫu nghiên cứu gồm 984 du khách đến tham quan tại khu di tích chiến khu Rừng Sác thuộc rừng ngập mặn Cần Giờ, kết quả tính toán cho thấy tổng giá trị kinh tế từ du lịch mang lại hàng năm chỉ khoảng 37,7 tỉ đồng (~1,7 triệu USD), kết quả này còn rất thấp so với tiềm năng du lịch của Cần Giờ. Điều này dẫn đến hai lưu ý về mặt chính sách: Thứ nhất, các hoạt động khai thác du lịch gắn liền với hệ sinh thái rừng còn kém và không hiệu quả, hạ tầng phục vụ du lịch chưa được đầu tư đồng bộ, sản phẩm du lịch chưa phong phú do chủ yếu dựa vào lợi thế điều kiện tự nhiên nên chưa thu hút được du khách; Thứ hai, tiềm năng du lịch ở Cần Giờ còn rất lớn và chưa được khai thác hết, do đó mở ra một cánh cửa đầu tư cho ngành du lịch nhằm mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho huyện Cần Giờ nói riêng và cả TP. Hồ Chí Minh nói chung. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch cần phải đi đôi với bảo vệ rừng ngập mặn do khu rừng là điểm đến chính thu hút du khách đến du lịch tại huyện Cần Giờ.

Từ khóa
Chi phí du hành; Chi phí du hành theo vùng; Cần Giờ; Rừng ngập mặn; Du lịch.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng