Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Năm thứ. 31(4) , Tháng 4/2020, Trang 64-80


Định giá và bảo hộ quyền chọn với chi phí thanh khoản
Nguyễn Hữu Thái

DOI:
Tóm tắt
Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu một số phương trình đạo hàm riêng xuất hiện từ bài toán bảo định giá và bảo hộ hợp đồng quyền chọn với chi phí giao dịch và chi phí thanh khoản bằng cách sử dụng độ biến động hiệu chỉnh cho phương trình định giá cổ điển Black-Scholes. Chúng tôi nghiên cứu dáng điệu tiệm cận của sai số bảo hiểm rủi ro trong chiến lược của Leland với sự có mặt của chi phí thanh khoản trong mô hình CJP đề xuât trong [6]. Chúng tôi chỉ ra rằng đối với một đường cung liên tục, trong khi chi phí thanh khoản trung gian có thể bị bỏ qua ở tiệm cận khi sử dụng chiến lược của Leland, chi phí thanh khoản tại thời điểm ban đầu đóng một vai trò quan trọng và cần được tính đến trong định giá quyền chọn.

Từ khóa
Chi phí thanh khoản; Phi phí giao dịch; Chiến lược Leland; Độ biến động hiệu chỉnh; Bảo hộ xấp xỉ; Định lý giới hạn trung tâm; Bảo hộ quyền chọn: PDE định giá
Download
Rủi ro địa chính trị và thị trường chứng khoán các nước ASEAN-6
2023, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tương tác trên mạng xã hội và bong bóng giá cổ phiếu: trường hợp GameStop
2023, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Trái phiếu xanh trong thị trường chứng khoán toàn cầu
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của minh bạch và công bố thông tin đến tỷ suất sinh lời yêu cầu của nhà đầu tư tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng