e-ISSN: 2515-964X

(Emerald - English version)

p-ISSN 2615-9104

(Vietnamese version)

p-ISSN (số cũ) 1859-1124 

Đã vào

SEE US ON 
Số Tạp chíThông báo
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ KINH DOANH CHÂU Á

“The International Journal Devoted to the Study and Promotion of Business and Economic Sustainability”


Tôn chỉ & Mục đích


Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies – JABES) là Tạp chí khoa học quốc tế về lĩnh vực kinh tế và kinh doanh, phát hành 4 số/năm (Phiên bản tiếng Anh trên hệ thống của nhà xuất bản Emerald Group Publishing) và 12 số/năm (phiên bản tiếng Việt). Những bài viết nghiên cứu gửi đến Tạp chí đều được phản biện kín đánh giá nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chuẩn mực và nâng cao chất lượng học thuật của các bài báo khoa học.

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á với tiền thân là Tạp chí Phát triển kinh tế (Journal of Economic Development – JED) trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, ấn phẩm tiếng Việt được xuất bản từ năm 1990 (mã số ISSN 1859-1124), phát hành hàng tháng từ năm 1990; ấn phẩm tiếng Anh ra đời từ năm 1994 (với mã số ISSN 1859-1116) với tên gọi Economic Development Review (trước năm 2012) và sau đó đổi tên thành Journal of Economic Development (giai đoạn 2012–2017). Kể từ tháng 1/2018, Tạp chí Phát triển kinh tế chính thức đổi tên thành Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á. Đặc biệt, ấn phẩm tiếng Anh sẽ được xuất bản trên hệ thống xuất bản Emerald bắt đầu từ năm 2018.

Thông qua nghiên cứu những giải pháp tiềm năng cả về phương diện lý thuyết và thực tiễn, Tạp chí luôn nỗ lực tìm kiếm các phương thức nhằm cải thiện tính bền vững của lĩnh vực kinh tế và kinh doanh, cùng với quan điểm “Phát triển bền vững” là một quá trình thay đổi hướng đến lợi ích lâu dài của quốc gia, khu vực kinh tế, tổ chức, tập đoàn, công ty, và các cá nhân. Tạp chí luôn hoan nghênh các bài báo nghiên cứu về các chủ đề phát triển kinh tế và kinh doanh ở phạm vi toàn cầu, khu vực, quốc gia, và cả ở địa phương; đồng thời các nghiên cứu có giá trị về mặt chính sách, cũng như nhận được sự quan tâm từ các tổ chức quốc tế, chính phủ, các tổ chức thuộc khu vực công và tư, cộng đồng địa phương, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp. Các đề xuất và gợi ý chính sách đòi hỏi phải được dựa trên nghiên cứu phân tích và đánh giá chặt chẽ. 
Các bài báo vừa xuất bản

Quyền miễn trách nhiệm


Thông tin và nội dung được giới thiệu trong các ấn phẩm của Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á phản ánh quan điểm của tác giả và cộng sự. Vì vậy, Tạp chí không chịu trách nhiệm đối với những sai sót và hệ quả phát sinh từ vấn đề sử dụng thông tin trong các bài viết.

Tạp chí không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý về sự sai sót và thiếu chính xác của các dữ liệu, thông tin, đánh giá, hay nhận định bắt nguồn từ độ tin cậy của thông tin cũng như quan điểm được thể hiện trong các bài viết.