Tạp chí phát triển kinh tế
Số 238 , Tháng 8/2010, Trang


Lao động khu vực nông thôn tỉnh Đồng Tháp: Thực trạng và giải pháp
Nguyễn Quốc Nghi & Nguyễn Thị Mỹ Linh & BÙI VĂN TRỊNH

DOI:
Tóm tắt

Từ khóa
nông thôn,
Download