Tạp chí phát triển kinh tế
Số 123 , Tháng 1/2001, Trang 25-26


Sáp nhập ngân hàng: giải pháp & thực hiện
Lê Phan Thị Diệu Thảo

DOI:
Tóm tắt

Từ khóa
ngân hàng,
Download
Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam - Những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Ảnh hưởng của rủi ro địa chính trị đến rủi ro phá sản của ngân hàng thương mại
2023, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Dự báo giá trị chịu rủi ro và thua lỗ dự kiến tại thị trường chứng khoán Việt Nam với phân phối xác suất biến thiên theo thời gian
2023, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Ảnh hưởng của sự trải nghiệm đến lòng trung thành của khách hàng: Vai trò trung gian của chất lượng mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng tại Việt Nam
2023, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Hành vi chấp nhận sử dụng ngân hàng số: sự khác biệt giữa khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh và Đồng Bằng Sông Cửu Long
2023, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng