Asia Conference on Business and Economic StudiesTọa đàm JABES 

Tp chí Nghiên cu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (tên tiếng Anh Journal of Asian Business and Economic Studies - JABES) là là tp chí quc tế có phn bin kín phát hành 2 s/ năm (phiên bn tiếng Anh) và 12 s/năm (phiên bn tiếng Vit) v lĩnh vc Kinh tế và Kinh doanh (sau đây gi là Tp chí). Bng cách nghiên cu nhng gii pháp tim năng c v phương din lý thuyết và thc tin, JABES luôn n lc tìm kiếm các phương thc nhm ci thin tính bn vng ca kinh tế và kinh doanh, cùng vi quan đim Phát trin bn vng là mt quá trình thay đi hướng đến li ích lâu dài ca quc gia, các nn kinh tế chính tr, t chc, tp đoàn, công ty, và các cá nhân.

 

JABES thường xuyên t chc các bui ta đàm khoa hc đ các Giáo sư, các nhà nghiên cu, và nghiên cu sinh có cơ hi trình bày bài báo, ý kiến và d án nghiên cu ca mình; đng thi chia s kiến thc vì li ích ca cng đng nghiên cu. Tp chí luôn hoan nghênh các bài báo nghiên cu v các ch đ phát trin kinh tế và kinh doanh phm vi toàn cu, khu vc, quc gia, thm chí là đa phương đng thi có ý nghĩa chính sách và nhn được quan tâm t các t chc quc tế, chính ph, các t chc thuc khu vc tư và công, cng đng đa phương, các t chc phi chính ph và doanh nghip.

 

Nếu bn quan tâm và mun trình bày, chia s các nghiên cu ca mình, vui lòng liên h vi Tp chí qua email jabes@ueh.edu.vn

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ JABES 2021 (JABES Seminars Talks - JST 2021) 

Đơn vị tổ chức: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies – JABES)


Diễn giả: Giáo sư Tilman Börgers

Đại học Michigan (Hoa Kỳ)

Tổng biên tập Tạp chí "Journal of Economic Theory"

Samuel Zell Professor of the Economics of Risk, University of Michigan.

Tác giả của cuốn sách "An Introduction to the Theory of Mechanism Design" (NXB Oxford, xuất bản năm 2015).

 

Chủ đề: The Usefulness of Game Theory: Comments on the 2020 Nobel Prize in Economics"

Đăng ký tại:  https://shorturl.at/aqNQ8

Thời gian: Tháng 2/2021

(Buổi hội thảo sẽ được thông báo qua email đến những người tham gia ít nhất trước 3 ngày tổ chức)

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – Cơ sở A – Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam.

(Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo qua email đến những người tham gia ít nhất trước 7 ngày diễn ra hội thảo - phụ thuộc vào số người đăng ký)

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ JABES 2021 (JABES Seminars Talks - JST 2021) 

Đơn vị tổ chức: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies – JABES)


Diễn giả: Giáo sư KEVIN LANG

Đại học Boston (Hoa Kỳ)

Thành viên của National Bureau of Economic Research (NBER)

Được bầu làm Chủ tịch của Hiệp hội các nhà Kinh tế Lao động (Society of Labor Economists)

Tổng biên tập Journal of Labour Economics

Thông tin chi tiếthttp://people.bu.edu/lang/

 

Chủ đề: “An Agenda for Labour Economics Research in an Uncertain World"

Đăng ký tại:  http://shorturl.at/gvwx7

Thời gian: 9:00 AM (GMT+7) – Thứ 5 ngày 21/01/2021

(Buổi hội thảo sẽ được thông báo qua email đến những người tham gia ít nhất trước 3 ngày tổ chức)

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – Cơ sở A – Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam.

(Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo qua email đến những người tham gia ít nhất trước 7 ngày diễn ra hội thảo - phụ thuộc vào số người đăng ký)


HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ JABES 2020 (JABES Seminars Talks - JST 2020) 

Đơn vị tổ chức: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies – JABES)


Diễn giả: Giáo sư AJAI GAUR

Giáo sư, Đại học Rutgers, Hoa Kỳ

Tổng biên tập, Journal of World Business

Cựu chủ tịch – Học viện Quản lý châu Á (Asia Academy of Management)

Thành viên sáng lập – Hiệp hội các thị trường mới nổi (Emerging Markets Society)

Chủ đề: "Asian Context, Global Problems: Opportunities and Challenges for Asian Management Scholars"

Tiểu sử: Ajai Gaur là Giáo sư Quản lý Chiến lược và Kinh doanh Quốc tế thuộc trường Kinh doanh Rutgers. Ông đang giữ chức vụ Tổng biên tập Journal of World Business và Ban cố vấn của Journal of International Business Studies. Các bài nghiên cứu của Giáo sư Ajai Gaur chủ yếu về ảnh hưởng khác biệt của thể chế đối với chiến lược mở rộng quốc tế đối với các doanh nghiệp trong bối cảnh có sự khác nhau về thể chế. Giáo sư Ajai Gaur tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của thể chế đối với sự đa dạng về cơ chế quản trị các cấp trong doanh nghiệp và các chiến lược và hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp. Trong lĩnh vực này, Giáo sư Ajai Gaur tập trung xem xét ảnh hưởng các thể chế cấp quốc gia đối với các khía cạnh khác nhau trong hành vi quốc tế hóa của các công ty, bao gồm: Đa dạng hóa quốc tế, các phương thức gia nhập, thời điểm, và vị trí thâm nhập thị trường nước ngoài cũng như hiệu suất của việc mở rộng quốc tế. Ngoài ra, ông cũng nghiên cứu về thể chế cấp quốc gia và thỏa thuận quản trị cấp công ty ảnh hưởng như thế nào đến chiến lược tăng trưởng và hiệu suất hoạt động của công ty. Thực tế, ông đã xem xét các doanh nghiệp tại Úc, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Nhật, New Zealand, Hàn Quốc, Anh và Mỹ. Giáo sư Ajai Gaur đã công bố các nghiên cứu trên các tạp chí hàng đầu về chiến lược và kinh doanh quốc tế, bao gồm: International Business Studies, Journal of Management, Journal of Management Studies, Global Strategy Journal, và Organizational Research Methods. Giáo sư Ajai Gaur đã 5 lần giành giải thưởng và 9 lần lọt vào chung kết đề cử cho nhiều giải thưởng khác nhau gồm: Giải đề cương luận văn tốt nhất của AIB, giải luận văn tốt nhất của AIB, và bài báo đánh giá tốt nhất được trao học bổng.

Thông tin cụ thể về Giáo sư Ajai Gaur: https://www.business.rutgers.edu/faculty/ajai-gaur

Link đăng ký: https://shorturl.at/bcpzW

Thời gian: 10:00 AM (GMT+7) – Thứ 3 ngày 22 tháng 12 năm 2020

(Buổi hội thảo sẽ được thông báo qua email đến những người tham gia ít nhất trước 3 ngày diễn ra hội thảo)

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – Cơ sở A – Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam.

(Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo qua email đến những người tham gia ít nhất trước 7 ngày diễn ra hội thảo - phụ thuộc vào số người đăng ký)

Tọa đàm lần 2, 12/01/2018

Bài báo: "Measuring Uncertainty in the Real Estate Sector"

    Trình bày: TS. Nguyn Thanh Bình (SBM, RMIT Vietnam)

    Thi gian: 14g 16g, ngày 12/01/2018

     Đa đim: Phòng A.317, CSA Trường Đi hc Kinh tế - 59C Nguyn Đình Chiu, P.6, Q.3, TP. HCM

 

Tóm tt: "This paper presents a new measure of uncertainty for the real estate sector. Using the framework of measuring Macro Uncertainty by Jurado, Ludvigson, and Ng (2015), we find that our measure of Real Estate Uncertainty captures additional aspects compared to theirs: first, the periods of high uncertainty are markedly different, especially for longer prediction horizons. Second, we find that the unconditional standard deviation of Real Estate Uncertainty is lower compared to Macro or Financial Uncertainty by Ludvigson, Ma, and Ng (2016) - which suggests that the Real Estate sector is not as frequently subject to (uncertainty) shocks. Our Real Estate Uncertainty measure is both Granger-causal and has a long-run impact on both housing starts and housing prices - in contrast to the other uncertainty measures that impact only housing starts"


Slide: PaperTọa đàm lần 1, 14/12/2017


Bài báo 1: “The process of Research and Publication”
Trình bày: Nick Nguyen

Bài báo 2: “Economic openness and patents: institutional evidences”

Trình bày: Su Dinh Thanh, Christophe, Canh Nguyen

       Dec. 14, 2017. 9am - 11am (Hanoi Time)

       Room A.317 - Campus A

       University of Economics HCMC - 59C Nguyen Dinh Chieu St., Ward 6, District 3, HCMC, Vietnam
Th
i gian: 9g – 11g, ngày 14/12/2017

Đa đim: Phòng A.317, CSA Trường Đi hc Kinh tế - 59C Nguyn Đình Chiu, P.6, Q.3, TP. HCM


Full slide: 

- Paper 1

- Paper 2