e-ISSN: 2515-964X

(Emerald - English version)

p-ISSN 2615-9104

(old version)


Đã vào


SEE US ON 
Số Tạp chí


Thông báoTẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ KINH DOANH CHÂU Á

“The International Journal Devoted to the Study and Promotion of Business and Economic Sustainability”


Tôn chỉ & Mục đích


Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies – JABES) – tiền thân là Tạp chí Phát triển kinh tế (Journal of Economic Development – JED), trực thuộc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Đây là Tạp chí khoa học về lĩnh vực kinh tế và kinh doanh bao gồm hai phiên bản: Phiên bản tiếng Việt (JABES-V) và Phiên bản tiếng Anh (JABES-E). JABES-V xuất bản 12 số/năm, được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm cao trong các Tạp chí khoa học xuất bản tại Việt Nam. JABES-E phát hành 4 số/năm trên hệ thống Nhà xuất bản Quốc tế Emerald từ tháng 5/2018, và được Hệ thống dữ liệu Scopus xếp hạng Q1 từ tháng 6/2023.

JABES định hướng xuyên suốt các nghiên cứu về giải pháp chính sách và hàm ý quản trị tiềm năng cả về phương diện lý thuyết và thực tiễn và đồng thời JABES luôn nỗ lực tìm kiếm các tiếp cận nhằm cải thiện tính bền vững và đổi mới sáng tạo theo thông lệ nghiên cứu quốc tế của lĩnh vực kinh tế và kinh doanh.

Quan điểm JABES theo đuổi định hướng “Phát triển bền vững” và “Đổi mới sáng tạo” hoàn toàn phù hợp với xu thế chung của các quốc gia, các khu vực và toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, là một quá trình mà tất cả cộng đồng khoa học và thực tiễn đều nỗ lực thay đổi hướng đến lợi ích lâu dài của quốc gia, khu vực kinh tế, tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp, và các cá nhân.

JABES kỳ vọng nhận được các bài báo nghiên cứu về các chủ đề kinh tế và kinh doanh ở phạm vi toàn cầu, khu vực, quốc gia, và cả ở địa phương; đồng thời, JABES cũng chào đón các nghiên cứu có giá trị về mặt chính sách từ các nhà nghiên cứu và thực tiễn đến từ các tổ chức quốc tế, chính phủ, các tổ chức thuộc khu vực công và tư, cộng đồng địa phương, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp. JABES luôn mong đợi các đề xuất và gợi ý chính sách và các hàm ý quản trị cho lĩnh vực kinh tế và kinh doanh từ các bài viết là kết quả phân tích cẩn trọng dựa trên khung lý thuyết chuẩn và bằng chứng nghiên cứu thực nghiệm theo thông lệ quốc tế.Các bài báo sắp xuất bản


Quyền miễn trách nhiệm


Thông tin và nội dung được giới thiệu trong các ấn phẩm của JABES phản ánh quan điểm của tác giả và cộng sự. Vì vậy, JABES không chịu trách nhiệm đối với những sai sót và hệ quả phát sinh từ vấn đề sử dụng thông tin trong các bài viết.

JABES không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý về sự sai sót và thiếu chính xác của các dữ liệu, thông tin, đánh giá, hay nhận định bắt nguồn từ độ tin cậy của thông tin cũng như quan điểm được thể hiện trong các bài viết.