THƯ MỜI VIẾT BÀI

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ KINH DOANH CHÂU Á

Số đặc biệt S03-SĐB2024:

Kinh tế, Luật, Quản lý và Phát triển Bền vững

trong bối cảnh Luật đất đai 2024

  

GIỚI THIỆU

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies – JABES) – tiền thân là Tạp chí Phát triển kinh tế (Journal of Economic Development – JED), trực thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là Tạp chí khoa học về lĩnh vực kinh tế và kinh doanh bao gồm hai phiên bản: Phiên bản tiếng Việt (JABES-V) và Phiên bản tiếng Anh (JABES-E). JABES-V xuất bản 12 số/năm, được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm cao trong các Tạp chí khoa học xuất bản tại Việt Nam. JABES-E phát hành 4 số/năm trên hệ thống Nhà xuất bản Quốc tế Emerald từ tháng 5/2018 và đã chào đón cộng đồng học giả toàn cầu và hiện nay JABES-E đang được năm trong chỉ mục SCOPUS với phân hạng Q1 (tham khảo thêm tại đường dẫn: https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jabes#indexing-and-rankings).

Thông qua nghiên cứu những giải pháp tiềm năng cả về phương diện lý thuyết và thực tiễn, Tạp chí luôn nỗ lực tìm kiếm các phương thức nhằm cải thiện tính bền vững của lĩnh vực kinh tế và kinh doanh, cùng với quan điểm “Phát triển bền vững” là một quá trình thay đổi hướng đến lợi ích lâu dài của quốc gia, khu vực kinh tế, tổ chức, tập đoàn, công ty, và các cá nhân. Tạp chí luôn hoan nghênh các bài báo nghiên cứu về các chủ đề phát triển kinh tế và kinh doanh ở phạm vi toàn cầu, khu vực, quốc gia, và cả ở địa phương; đồng thời các nghiên cứu có giá trị về mặt chính sách, cũng như nhận được sự quan tâm từ các tổ chức quốc tế, chính phủ, các tổ chức thuộc khu vực công và tư, cộng đồng địa phương, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp. Các đề xuất và gợi ý chính sách đòi hỏi phải được dựa trên nghiên cứu phân tích và đánh giá chặt chẽ. 

 

MỤC TIÊU & CHỦ ĐỀ SỐ ĐẶC BIỆT

Luật Đất đai là một luật có ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện, liên tục, mạnh mẽ đến kinh tế, chính trị, xã hội, và đối với lĩnh vực quốc phòng-an ninh, chủ quyền quốc gia. Do đó, chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, chú trọng xây dựng, hoàn thiện và phát triển Luật Đất đai phù hợp với xu hướng kinh tế, xã hội, góp phần hoàn thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật có liên quan và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 diễn ra vào ngày 18/01/2024, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Luật Đất đai 2024, thay thế Luật Đất đai 2013, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Tuy chưa có hiệu lực thi hành, song dự báo các quy định mới của Luật Đất đai 2024 sẽ có tác động rất lớn đến xu hướng phát triển kinh tế, luật và quản lý nhà nước.

Số đặc biệt này nhằm tập hợp các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm mang tính nền tảng, đột phá về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, hệ thống luật pháp, các quy định quản lý nhà nước trong bối cảnh Luật Đất đai 2024.

Các bài nghiên cứu cho số đặc biệt này có thể tập trung vào các phân tích lý thuyết, phân tích thực nghiệm, hoặc phân tích chính sách xoay quanh các chủ đề về kinh tế, luật và quản lý nhà nước trong bối cảnh luật đất đai 2024 như:

·         Hiệu quả và tác động của Luật Đất đai 2024: Phân tích tác động của Luật Đất đai mới đến việc quản lý, sử dụng và chuyển nhượng đất đai; đánh giá, so sánh các luật đất đai trước và hiện hành và cách thức thực thi hiệu quả.

·         Quyền sử dụng đất: Nghiên cứu quyền sử dụng đất đai trong bối cảnh Luật Đất đai 2024, bao gồm quyền của người dân, doanh nghiệp và tổ chức đối với việc sử dụng và chuyển nhượng đất đai.

·         Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Phân tích tác động của Luật Đất đai 2024 đến hoạt động bảo vệ môi trường và khuyến khích phát triển bền vững thông qua quản lý đất đai.

·         Sử dụng đất nông nghiệp và phát triển nông thôn: Nghiên cứu vai trò của Luật Đất đai 2024 trong sử dụng đất nông nghiệp và phát triển nông thôn, bao gồm quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp và khuyến khích sản xuất nông nghiệp bền vững.

·         Quản lý và sử dụng đất đô thị: Nghiên cứu tác động của Luật Đất đai 2024 đến quản lý và sử dụng đất trong đô thị và quá trình đô thị hóa, bao gồm vấn đề như quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng, và việc sở hữu và chuyển nhượng đất trong các khu đô thị.

·         Luật Đất đai và phát triển kinh tế xã hội: Nghiên cứu về mối liên hệ giữa Luật Đất đai 2024 và phát triển kinh tế xã hội, có thể bao gồm tác động của các quy định về đất đai đến đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế và các tác động văn hóa xã hội.

·         Chính sách và cơ chế thực thi: Nghiên cứu về cách thiết kế và triển khai các chính sách và cơ chế thực thi của Luật Đất đai 2024, ví dụ vai trò của các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật trong thúc đẩy tuân thủ và đảm bảo công bằng.

 

HƯỚNG DẪN NỘP BÀI VIẾT

Tác giả sẽ nộp trực tiếp bài viết cho số đặc biệt này đến Tạp chí NCKT&KDCA thông qua hệ thống quản trị bài trực tuyến của Tạp chí trên website www.jabes.ueh.edu.vn.

Để chuẩn bị và gửi bài viết, Tác giả cần tham khảo những hướng dẫn sau:

     Hướng dẫn chuẩn bị bài viết:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=Distribution_vi

     Đạo đức xuất bản:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=JABESAuthorGuidelines_vi

     Hướng dẫn sử dụng hệ thống gửi bài:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=SystemUseGuide_User_vi 

Lưu ý: Khi gửi bài viết trên hệ thống của JABES, vui lòng chọn loại bài viết là “S03-SĐB2024 (Luật và Quản lý Nhà nước)"

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

·   Thời gian mời viết bài: 15/5/2024

·   Hạn cuối nộp bài: 14/10/2024

·   Thời gian công bố kết quả phản biện: 15/12/2024

·   Hạn cuối chỉnh sửa bài viết: 31/12/2024

·   Thông báo kết quả chấp nhận hoặc từ chối bài viết: Tháng 01/2025

·   Thời gian xuất bản dự kiến: Tháng 02/2025

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tác giả có yêu cầu liên quan đến Số đặc biệt của Tạp chí NCKT&KDCA, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh hỗ trợ sau:

 

 

Chuyên gia Phụ trách Số đặc biệt

TS. Hồ Hoàng Anh

Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước (CELG), Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh–
email: anh.ho@ueh.edu.vn

Trợ lý Tổng biên tập:

TS. Huỳnh Lưu Đức Toàn

Tạp chí NCKT&KDCA, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – email: toanhld@ueh.edu.vn

Thư ký số đặc biệt:

ThS. Nguyễn Thị Hồng Cẩm – email camnth@ueh.edu.vn

Tạp chí NCKT&KDCA, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – email: vi.jabes@ueh.edu.vn