QUY TRÌNH NHẬN BÀI VÀ PHẢN BIỆN

Chính sách phản biện kín

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (sau đây gọi là “Tạp chí”) áp dụng hình thức phản biện kín theo chuẩn mực tạp chí khoa học quốc tế.

Các bài báo sau khi được nhận vào quy trình phản biện của Tạp chí sẽ được hệ thống mã hóa tự động và phân loại chủ đề nghiên cứu theo Hệ thống phân loại Journal of Economic Literature (JEL) trước khi chuyển sang chuyên gia phản biện (trong đó, chuyên gia phản biện được lựa chọn trên các tiêu chí quan trọng, gồm: đúng chuyên môn và phù hợp trình độ phản biện tương ứng với từng chủ đề nghiên cứu). Theo đó, trong suốt quá trình phản biện, người phản biện bài viết không được biết thông tin về tác giả bài viết và ngược lại.

Quy trình phản biện Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á được chia làm 3 giai đoạn căn bản: (1) Giai đoạn 1 - Sơ loại; (2) Giai đoạn 2 - Phản biện; và (3) Giai đoạn 3 - Duyệt đăng. Tất cả các giai đoạn trong quy trình phản biện của Tạp chí đều được hiển thị đầy đủ trên hệ thống gửi bài trực tuyến để tác giả có thể theo dõi tình trạng bài viết.

Quy trình phản biện và xuất bản của Tạp chí Phát triển kinh tế được mô tả qua sơ đồ sau:


Giai đoạn 1 - Sơ loại

Sau khi tác giả đăng nhập tài khoản trực tuyến và thực hiện gửi bài thành công, hệ thống nhận bài trực tuyến sẽ tự động gửi thư xác nhận để thông báo về tình trạng bài báo. Đồng thời, bài báo sẽ được xử lý qua 2 công đoạn:  (1) Kiểm tra đạo văn, tính trùng lắp nghiên cứu; và (2) Kiểm tra mức độ đáp ứng về hình thức của bài báo đối với Quy định về cấu trúc và hình thức bài báo khoa học gửi đăng Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á. Kết quả sơ loại có thể là:

o   Chấp nhận sơ loại: Nếu bài báo đáp ứng các tiêu chí đặt ra của 2 công đoạn trên, tác giả sẽ nhận được thư phản hồi thông báo bài báo đã được chuyển vào quy trình phản biện của Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á.

o   Từ chối sơ loại: Nếu bài báo vẫn chưa các đáp ứng tiêu chí đặt ra của 2 công đoạn trên, tác giả sẽ nhận được thư phản hồi thông báo tiếp theo về tình trạng bài báo: (1) Từ chối nhận bài; hoặc (2) Chỉnh sửa gửi lại.

Tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á sẽ xử lý và thông báo cho tác giả kết quả sơ loại trong vòng 5 ngày làm việc.

 

Giai đoạn 2 - Phản biện

Sau Giai đoạn 1 - Sơ loại, Ban biên tập sẽ lựa chọn và gửi cho các phản biện: Phản biện 1 hoặc/và Phản biện 2 (Bắt buộc là 2 phản biện đối với trường hợp bài báo cộng tác tiếng Anh). Các phản biện sẽ làm việc nghiêm túc để cho ý kiến nhận xét bài báo căn cứ vào các tiêu chí cụ thể để thẩm định bài viết. Tổng thể nội dung phản biện tập trung vào 5 nội dung chính sau:

1. Đánh giá về hình thức và kết cấu của bài báo khoa học

2. Đánh giá về độ phù hợp của cơ sở lý thuyết sử dụng trong nghiên cứu

3. Đánh giá về phương pháp nghiên cứu

4. Đánh giá về độ tin cậy của dữ liệu nghiên cứu

5. Đánh giá về ý nghĩa khoa học và thực tiễn của bài báo

 Kết luận của giai đoạn phản biện có thể là:

(1) Từ chối (Cần giải thích rõ lý do trong báo cáo)

(2) Chấp nhận đăng mà không cần sửa đổi

(3) Chỉnh sửa – chỉnh sửa quan trọng hoặc ít quan trọng (diễn giải các nội dung cần chỉnh sửa; đồng thời, ghi chú rõ cho Ban biên tập biết người phản biện có cần xem lại bài báo đã sửa đổi hay không).

 Tác giả nhận được nhận xét phản biện nên cố gắng chỉnh sửa cẩn trọng và nhanh chóng và gửi lại để chuyển phản biện xem xét.

 Thời gian phản biện đọc và gửi lại nhận xét: Từ 1 đến 21 ngày, tính từ ngày Tòa soạn gửi cho mỗi phản biện (Một số trường hợp đặc biệt, Tòa soạn có thể đề nghị phản biện đọc và cho ý kiến nhận xét nhanh hoặc kéo dài hơn).

 Thời gian tác giả chỉnh sửa và gửi lại bài báo: Từ 1 đến 7 ngày, tính từ ngày Tòa soạn gửi nhận xét cho tác giả (Một số trường hợp đặc biệt, Tòa soạn có thể yêu cầu tác giả chỉnh sửa và gửi lại nhanh hoặc kéo dài hơn).

 Thời gian thực hiện xong giai đoạn phản biện: Từ 1 đến 3 tháng, tính từ khi Tòa soạn thông báo nhận bài vào quy trình phản biện (Thời gian có thể kéo dài hơn tối đa 1 tháng trong trường hợp phản biện/tác giả đề nghị gia hạn thời gian được sự chấp nhận của Tổng biên tập).

 

Giai đoạn 3 - Duyệt đăng

Tổng biên tập Tạp chí sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng (duyệt đăng hay từ chối xuất bản) khi:

 (1) Phản biện đồng ý: Tác giả sẽ được thông báo nếu lãnh đạo đồng ý với ý kiến của phản biện và bài báo sẽ được đưa vào danh sách chờ duyệt đăng. Nếu không, tạp chí sẽ mời một phản biện khác để nhận xét bài báo.

(2) Phản biện không đồng ý: Trường hợp này sẽ được xử lý giống bước thứ hai của trường hợp trên. Theo đó, thời gian duyệt đăng bài báo sẽ kéo dài từ 1 đến 9 tháng sau khi bài báo được gửi đi phản biện để đạt được quyết định cuối cùng và thông báo kết quả đến tác giả.

 

Chính sách xuất bản

 Sau khi được chấp nhận duyệt đăng, bài báo sẽ được chuyển đến biên tập viên để chỉnh sửa về văn phong, cách trình bày, và định dạng. Tác giả sẽ được yêu cầu hỗ trợ ở giai đoạn này và có thể được thông báo về những thay đổi chính về bài báo.

- Bước 1 – Biên tập: Những thay đổi hoặc chỉnh sửa cần thiết được thực hiện để phù hợp với định dạng, văn phong, ngôn ngữ, và cách trình bày theo tiêu chí của Tạp chí.

- Bước 2 – Trình bày bài báo: Các biên tập viên chỉnh sửa định dạng và bố cục bài báo ở phiên bản điện tử, đồng thời kiểm tra các lỗi sai và đạo văn trước khi lưu vào thư mục để tham khảo.

- Bước 3 – Đọc và chỉnh sửa bản in thử: Bài báo được in ra để biên tập viên và Thư ký toàn soạn đọc và chỉnh sửa trước khi dàn trang.

- Bước 4 – Xem lại bản in 1: Kỹ thuật viên dàn trang thiết kế và trình bày bài báo theo tiêu chuẩn định dạng của Tạp chí và sau đó in ra. Bản in này được gọi là Bông 1. Bông 1 sẽ được kiểm tra cẩn thận bởi các biên tập viên và Thư ký tòa soạn. Những thông tin cần thiết về bài báo như lịch sử, tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Anh phải được đặt đúng vị trí. Sau khi kiểm tra, Bông 1 sẽ được gửi lại cho bộ phận dàn trang.

- Bước 5 – Xem lại Bông 2: Bộ phận dàn trang chỉnh sửa theo hướng dẫn và in ra Bông 2. Biên tập viên so sách Bông 2 với Bông 1 để tìm ra lỗi sai, nếu có. Bông 2 tiếp tục được kiểm tra lại bởi Thư ký tòa soạn trước gửi trả lại bộ phận dàn trang.

- Bước 6 – Quyết định về mục lục của số báo mới: Sau khi tất cả các bài báo được kiểm tra và sắp xếp cẩn thận, Thư ký tòa soạn và cộng sự in bản nháp mục lục và tất cả các bài báo trong số đó và đánh số trang (Bông 3) trước khi gửi cho lãnh đạo và thư ký toà soạn duyệt. Lần sắp xếp và chỉnh sửa cuối cùng được thực hiện nếu cần thiết trước khi gửi in.

- Bước 7 – Kiểm tra lần cuối: Sau khi được lãnh đạo tòa soạn đồng ý, Bông 3 được chuyển đến bộ phận dàn trang để định dạng file PDF và chuyển đến nhà in kèm theo file bìa tờ báo do Thư ký tòa soạn thiết kế. Đồng thời, bản cuối cùng với định dạng đuôi .doc/docx cũng được gửi đến bộ phận hành chính của JABES để lưu.

Thời gian để Ban biên tập hoàn thành các bước 2-5 không quá 2 ngày làm việc cho mỗi bước. Thời gian để Bộ phận dàn trang thực hiện các bước 4-7 không quá 1 ngày làm việc cho mỗi bước. Thời gian thực hiện Giai đoạn 4 (Chuẩn bị xuất bản) dao động từ 10 đến 15 ngày làm việc, bắt đầu từ khi Ban biên tập nhận được thông báo duyệt đăng bài báo.

 

Xem thêm Quy định về công tác phản biện và biên tập xuất bản bài báo khoa học gửi đăng Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á tại đây.