THƯ MỜI VIẾT BÀI

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ KINH DOANH CHÂU Á

Số đặc biệt S02-SĐB2024:

 Thị trường carbon: Chính sách, định giá và môi trường  

 

GIỚI THIỆU

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies – JABES) – tiền thân là Tạp chí Phát triển kinh tế (Journal of Economic Development – JED), trực thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là Tạp chí khoa học về lĩnh vực kinh tế và kinh doanh bao gồm hai phiên bản: Phiên bản tiếng Việt (JABES-V) và Phiên bản tiếng Anh (JABES-E). JABES-V xuất bản 12 số/năm, được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm cao trong các Tạp chí khoa học xuất bản tại Việt Nam. JABES-E phát hành 4 số/năm trên hệ thống Nhà xuất bản Quốc tế Emerald từ tháng 5/2018 và đã chào đón cộng đồng học giả toàn cầu và hiện nay JABES-E đang được năm trong chỉ mục SCOPUS với phân hạng Q1 (tham khảo thêm tại đường dẫn: https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jabes#indexing-and-rankings).

Thông qua nghiên cứu những giải pháp tiềm năng cả về phương diện lý thuyết và thực tiễn, Tạp chí luôn nỗ lực tìm kiếm các phương thức nhằm cải thiện tính bền vững của lĩnh vực kinh tế và kinh doanh, cùng với quan điểm “Phát triển bền vững” là một quá trình thay đổi hướng đến lợi ích lâu dài của quốc gia, khu vực kinh tế, tổ chức, tập đoàn, công ty, và các cá nhân. Tạp chí luôn hoan nghênh các bài báo nghiên cứu về các chủ đề phát triển kinh tế và kinh doanh ở phạm vi toàn cầu, khu vực, quốc gia, và cả ở địa phương; đồng thời các nghiên cứu có giá trị về mặt chính sách, cũng như nhận được sự quan tâm từ các tổ chức quốc tế, chính phủ, các tổ chức thuộc khu vực công và tư, cộng đồng địa phương, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp. Các đề xuất và gợi ý chính sách đòi hỏi phải được dựa trên nghiên cứu phân tích và đánh giá chặt chẽ. 

 

MỤC TIÊU & CHỦ ĐỀ SỐ ĐẶC BIỆT

Trong bối cảnh toàn cầu nỗ lực giảm lượng phát thải khí nhà kính và Việt Nam cam kết đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, công cụ định giá carbon, bao gồm thị trường carbon và thuế carbon trở thành một công cụ chính sách và lĩnh vực hoạt động đầy triển vọng. Chính phủ đã ban hành hàng loạt chính sách hỗ trợ và cam kết ban đầu, tạo ra môi trường thúc đẩy sự phát triển của thị trường này. Việc hiểu rõ và nghiên cứu sâu về đặc thù của thị trường carbon, thuế carbon tại Việt Nam sẽ đóng góp quan trọng vào việc xây dựng chiến lược và chính sách hiệu quả. Việt Nam, với triển vọng phát triển kinh tế nhanh và tăng cầu năng lượng, đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng về quản lý giảm thiểu phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu về thị trường carbon và thuế carbon ở Việt Nam sẽ giúp xác định những cơ hội và thách thức đặt ra, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang mô hình phát triển carbon thấp và bao trùm.

Các bài nghiên cứu cho số đặc biệt này có thể tập trung vào các phân tích thực nghiệm, phân tích chính sách xoay quanh các chủ đề về định giá carbon, bao gồm thị trường carbon và thuế carbon, không giới hạn như:

•           Thách thức và cơ hội của công cụ định giá carbon ở Việt Nam.

•           Cơ chế vận hành của thị trường carbon ở Việt Nam.

•           Chính sách và quy định cho thị trường carbon.

•           Đánh giá hiệu quả thị trường carbon, thuế carbon.

•           Đánh giá tác động của thị trường carbon, thuế carbon đến các khía cạnh hoạt động khác nhau của nền kinh tế và các vấn đề phát triển.

•           Tương tác giữa thuế carbon và thị trường carbon.

•           Tương tác giữa thị trường carbon, thuế carbon và các ngành, khu vực kinh tế.

 

HƯỚNG DẪN NỘP BÀI VIẾT

Tác giả sẽ nộp trực tiếp bài viết cho số đặc biệt này đến Tạp chí NCKT&KDCA thông qua hệ thống quản trị bài trực tuyến của Tạp chí trên website www.jabes.ueh.edu.vn.

Để chuẩn bị và gửi bài viết, Tác giả cần tham khảo những hướng dẫn sau:

     Hướng dẫn chuẩn bị bài viết:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=Distribution_vi

     Đạo đức xuất bản:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=JABESAuthorGuidelines_vi

     Hướng dẫn sử dụng hệ thống gửi bài:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=SystemUseGuide_User_vi 

Lưu ý: Khi gửi bài viết trên hệ thống của JABES, vui lòng chọn loại bài viết là “S02-SĐB2024 (Định giá carbon và môi trường)"

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

·   Thời gian mời viết bài: Ngày 20/02/2024

·   Hạn cuối nộp bài: Ngày 15/7/2024

·   Thời gian công bố kết quả phản biện: Ngày 15/9/2024

·   Hạn cuối chỉnh sửa bài viết: Ngày 29/9/2024

·   Thông báo kết quả chấp nhận hoặc từ chối bài viết: Tháng 10/2024

·   Thời gian xuất bản dự kiến: Tháng 11/2024

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tác giả có yêu cầu liên quan đến Số đặc biệt của Tạp chí NCKT&KDCA, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh hỗ trợ sau:

Chuyên gia Phụ trách Số đặc biệt

PGS.TS. Phạm Khánh Nam

Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước (CELG), Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh –
email: khanhnam@ueh.edu.vn

Trợ lý Tổng biên tập:

TS. Huỳnh Lưu Đức Toàn

Tạp chí NCKT&KDCA, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – email: toanhld@ueh.edu.vn

Thư ký số đặc biệt:

ThS. Nguyễn Thị Hồng Cẩm – email camnth@ueh.edu.vn

Tạp chí NCKT&KDCA, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – email: vi.jabes@ueh.edu.vn