THƯ MỜI VIẾT BÀI

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ KINH DOANH CHÂU Á

Số đặc biệt S03-SĐB2022 (ĐNB), Chủ đề “Động lực phát triển vùng Đông Nam Bộ“

 

GIỚI THIỆU

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies – JABES) – tiền thân là Tạp chí Phát triển kinh tế (Journal of Economic Development – JED), trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Đây là Tạp chí khoa học về lĩnh vực kinh tế và kinh doanh bao gồm hai phiên bản: Phiên bản tiếng Việt (JABES-V) và Phiên bản tiếng Anh (JABES-E). JABES-V xuất bản 12 số/năm, được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm cao nhất trong các Tạp chí khoa học xuất bản tại Việt Nam. JABES-E phát hành 4 số/năm trên hệ thống Nhà xuất bản Quốc tế Emerald từ tháng 5/2018 và đã chào đón cộng đồng học giả toàn cầu. 

Ra đời từ năm 1990, trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, JABES ngày nay đã khẳng định vị thế của một tạp chí khoa học kinh tế uy tín lớn ở Việt Nam, có sức lan toả và ảnh hưởng rộng trong giới nghiên cứu học thuật, các nhà quản lý - hoạch định chính sách và đang từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế. Tạp chí đã và đang nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng khoa học, cải tiến về nội dung và hình thức để tiệm cận với chuẩn mực quốc tế. Ngày 9/6/2021, JABES-E của UEH là Tạp chí ngành kinh tế đầu tiên của Việt Nam chính thức được công nhận vào Danh mục trích dẫn các nguồn mới nổi ESCI (Emerging Sources Citation Index) – Cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học của Web of Science thuộc Clarivate Analytics; ngày 02/9/2021, JABES-E tiếp tục nhận được thông báo từ Hiệp hội Kinh tế Hoa Kỳ (American Economic Association) về việc thẩm định và chính thức đưa vào danh mục cơ sở dữ liệu EconLit (Economic Literature). Đáng chú ý, ngày 6/3/2022, sau quá trình nỗ lực bền bỉ, lâu dài, cùng quy trình đăng ký, thẩm định, đánh giá và xét duyệt hồ sơ nghiêm ngặt, JABES của UEH chính thức ghi tên vào danh sách các tạp chí thuộc danh mục SCOPUS. Đồng thời, trở thành tạp chí khối ngành Khoa học xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), kinh doanh và quản lý đầu tiên của Việt Nam được công nhận vào chỉ mục khoa học uy tín này. Như vậy, hiện nay, JABES-E đã được chỉ mục trong: SCOPUS, ESCI, EconLit, EBSCO, Cabell's Directories, Discovery Service, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ASEAN Citation Index (ACI), Google Scholar, WorldCat, Proquest... (tham khảo thêm tại đường dẫn: https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jabes#indexing-and-rankings).

Thông qua nghiên cứu những giải pháp tiềm năng cả về phương diện lý thuyết và thực tiễn, Tạp chí luôn nỗ lực tìm kiếm các phương thức nhằm cải thiện tính bền vững của lĩnh vực kinh tế và kinh doanh, cùng với quan điểm “Phát triển bền vững” là một quá trình thay đổi hướng đến lợi ích lâu dài của quốc gia, khu vực kinh tế, tổ chức, tập đoàn, công ty, và các cá nhân. Tạp chí luôn hoan nghênh các bài báo nghiên cứu về các chủ đề phát triển kinh tế và kinh doanh ở phạm vi toàn cầu, khu vực, quốc gia, và cả ở địa phương; đồng thời các nghiên cứu có giá trị về mặt chính sách, cũng như nhận được sự quan tâm từ các tổ chức quốc tế, chính phủ, các tổ chức thuộc khu vực công và tư, cộng đồng địa phương, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp. Các đề xuất và gợi ý chính sách đòi hỏi phải được dựa trên nghiên cứu phân tích và đánh giá chặt chẽ. 

MỤC TIÊU VÀ CHỦ ĐỀ SỐ ĐẶC BIỆT

Vùng Đông Nam Bộ bao gồm 5 tỉnh: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh và 01 thành phố trực thuộc trung ương: TP. Hồ Chí Minh. Đông Nam Bộ là vùng kinh tế năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đóng góp quan trọng trong cung cấp việc làm của cả nước. Năm 2020, quy mô tổng sản phẩm toàn vùng (GRDP) đóng góp 32% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). GRDP bình quân đầu người của vùng năm 2020 đạt mức cao nhất trong cả nước. 

Nghị quyết số 24-NQ/TW khẳng định “Đông Nam Bộ phải là vùng phát triển năng động, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu cả nước và khu vực Đông Nam Á, giữ vai trò quan trọng trong liên kết phát triển với các vùng kinh tế khác.”.

Chính phủ đã công bố Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 35 nhiệm vụ cụ thể và 29 dự án kết cấu hạ tầng cho vùng Đông Nam Bộ. Để thực hiện các nhiệm vụ này cần có các giải pháp chính sách đúng đắn, có cơ sở khoa học.

Số đặc biệt này của Tạp chí Nghiên cứu và Kinh doanh Châu Á tập hợp các bài nghiên cứu nhằm cung cấp bằng chứng khoa học để xây dựng chính sách thực hiện nhiệm vụ phát triển Vùng Đông Nam Bộ theo mục tiêu trong Nghị quyết 24 và Chương trình hành động của Chính phủ. Các bài nghiên cứu cần cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho các nhóm chủ đề đa dạng liệt kê dưới đây, sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại và được thể hiện dưới dạng báo cáo khoa học tiêu chuẩn.CHỦ ĐỀ 

Các bài nghiên cứu cho Vùng Đông Nam Bộ có thể tập trung phân tích thực nghiệm xoay quanh các chủ đề kinh tế, xã hội và phát triển gợi ý, nhưng không giới hạn, sau đây:

- Tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng kinh tế;

- Di cư, lao động và việc làm;

- Cụm liên kết ngành công nghiệp, chuỗi cung ứng logistic và hoạt động doanh nghiệp;

- Ô nhiễm môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khí hậu;

- Mô hình phát triển kinh tế carbon thấp, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế chia sẻ;

- Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo;

- Tái cơ cấu nông nghiệp của vùng;

- Vai trò kết cấu hạ tầng liên vùng và phát triển đô thị hiện đại;

- Cơ chế liên kết vùng giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội;

Chúng tôi ưu tiên cho các bài nghiên cứu sử dụng số liệu cấp vùng và phân tích vấn đề dưới góc độ vùng hơn là góc độ địa phương hay hành vi cá nhân đơn lẻ.HƯỚNG DẪN NỘP BÀI VIẾT

Tác giả sẽ nộp trực tiếp bài viết cho số đặc biệt này đến Tạp chí NCKT&KDCA thông qua hệ thống quản trị bài trực tuyến của Tạp chí trên website www.jabes.ueh.edu.vn. 

Để chuẩn bị và gửi bài viết, Tác giả cần tham khảo những hướng dẫn sau:

✓     Hướng dẫn chuẩn bị bài viết:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=Distribution_vi

✓     Đạo đức xuất bản:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=JABESAuthorGuidelines_vi

✓     Hướng dẫn sử dụng hệ thống gửi bài:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=SystemUseGuide_User_vi 

Lưu ý: Khi gửi bài viết trên hệ thống của JABES, vui lòng chọn loại bài viết là “S03-SĐB2022 (ĐNB)"


CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

 Hạn cuối nộp bài: Ngày 22/4/2023

Thông báo kết quả chấp nhận hoặc từ chối bài viết: Tháng 7/2023 

Thời gian xuất bản dự kiến: Tháng 08/2023


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu tác giả có yêu cầu nào liên quan đến Số đặc biệt của Tạp chí NCKT&KDCA, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh hỗ trợ sau:

Phụ trách Số đặc biệt

  •     PGS.TS. Phạm Khánh Nam
  •     Khoa Kinh tế – Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – email: khanhnam@ueh.edu.vn

Trợ lý Tổng biên tập: 

  • TS. Huỳnh Lưu Đức Toàn 
  • Tạp chí NCKT&KDCA, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – email: toanhld@ueh.edu.vn

Thư ký tòa soạn:

  • ThS. Đào Thị Minh Huyền
  • Tạp chí NCKT&KDCA, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – email: vi.jabes@ueh.edu.vn 
  • Số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 028 38295635 (gặp Thư ký tòa soạn)