THƯ MỜI VIẾT BÀI

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ KINH DOANH CHÂU Á

Số đặc biệt S02-SĐB2022 (HTTTQL), Chủ đề “Phân tích dữ liệu và đổi mới sáng tạo“

 

GIỚI THIỆU

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies – JABES) – tiền thân là Tạp chí Phát triển kinh tế (Journal of Economic Development – JED), trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Đây là Tạp chí khoa học về lĩnh vực kinh tế và kinh doanh bao gồm hai phiên bản: Phiên bản tiếng Việt (JABES-V) và Phiên bản tiếng Anh (JABES-E). JABES-V xuất bản 12 số/năm, được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm cao nhất trong các Tạp chí khoa học xuất bản tại Việt Nam. JABES-E phát hành 4 số/năm trên hệ thống Nhà xuất bản Quốc tế Emerald từ tháng 5/2018 và đã chào đón cộng đồng học giả toàn cầu.

Ra đời từ năm 1990, trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, JABES ngày nay đã khẳng định vị thế của một tạp chí khoa học kinh tế uy tín lớn ở Việt Nam, có sức lan toả và ảnh hưởng rộng trong giới nghiên cứu học thuật, các nhà quản lý - hoạch định chính sách và đang từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế. Tạp chí đã và đang nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng khoa học, cải tiến về nội dung và hình thức để tiệm cận với chuẩn mực quốc tế. Ngày 9/6/2021, JABES-E của UEH là Tạp chí ngành kinh tế đầu tiên của Việt Nam chính thức được công nhận vào Danh mục trích dẫn các nguồn mới nổi ESCI (Emerging Sources Citation Index) – Cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học của Web of Science thuộc Clarivate Analytics; ngày 02/9/2021, JABES-E tiếp tục nhận được thông báo từ Hiệp hội Kinh tế Hoa Kỳ (American Economic Association) về việc thẩm định và chính thức đưa vào danh mục cơ sở dữ liệu EconLit (Economic Literature). Đáng chú ý, ngày 6/3/2022, sau quá trình nỗ lực bền bỉ, lâu dài, cùng quy trình đăng ký, thẩm định, đánh giá và xét duyệt hồ sơ nghiêm ngặt, JABES của UEH chính thức ghi tên vào danh sách các tạp chí thuộc danh mục SCOPUS. Đồng thời, trở thành tạp chí khối ngành Khoa học xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), kinh doanh và quản lý đầu tiên của Việt Nam được công nhận vào chỉ mục khoa học uy tín này. Như vậy, hiện nay, JABES-E đã được chỉ mục trong: SCOPUS, ESCI, EconLit, EBSCO, Cabell's Directories, Discovery Service, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ASEAN Citation Index (ACI), Google Scholar, WorldCat, Proquest... (tham khảo thêm tại đường dẫn: https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jabes#indexing-and-rankings).

Thông qua nghiên cứu những giải pháp tiềm năng cả về phương diện lý thuyết và thực tiễn, Tạp chí luôn nỗ lực tìm kiếm các phương thức nhằm cải thiện tính bền vững của lĩnh vực kinh tế và kinh doanh, cùng với quan điểm “Phát triển bền vững” là một quá trình thay đổi hướng đến lợi ích lâu dài của quốc gia, khu vực kinh tế, tổ chức, tập đoàn, công ty, và các cá nhân. Tạp chí luôn hoan nghênh các bài báo nghiên cứu về các chủ đề phát triển kinh tế và kinh doanh ở phạm vi toàn cầu, khu vực, quốc gia, và cả ở địa phương; đồng thời các nghiên cứu có giá trị về mặt chính sách, cũng như nhận được sự quan tâm từ các tổ chức quốc tế, chính phủ, các tổ chức thuộc khu vực công và tư, cộng đồng địa phương, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp. Các đề xuất và gợi ý chính sách đòi hỏi phải được dựa trên nghiên cứu phân tích và đánh giá chặt chẽ. 

 

MỤC TIÊU & CHỦ ĐỀ SỐ ĐẶC BIỆT

Phân tích dữ liệu và đổi mới sáng tạo là một chủ đề thu hút được sự quan tâm của nhiều tổ chức cá nhân trong thời gian gần đây. Chủ đề này đi sâu vào việc tổng hợp, phân tích dữ liệu về việc tổ chức, vận hành, sản xuất, kinh doanh sử dụng các công cụ công nghệ thông tin. Cùng với quá trình thu thập dữ liệu, xử lý thông tin rồi phân phối những thông tin cần thiết cho những nhà quản trị doanh nghiệp kịp thời, đúng lúc phục vụ cho việc đưa ra các quyết định, chính sách của doanh nghiệp. Phân tích dữ liệu và đổi mới sáng tạo hiện nay đóng vai trò rất quan trọng và không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp. Nó liên quan đến từng khâu tổ chức, điều hành, đưa ra các chính sách, quy định của một tổ chức một cách chính xác nhất.


Mục đích của Số đặc biệt (JABES/SE02) này nhằm tạo một diễn đàn đề các nhà nghiên cứu giới thiệu những ý tưởng hoặc giải quyết những vấn đề khác nhau trong lĩnh vực phân tích dữ liệu và đổi mới sáng tạo, dưới đây là một số chủ đề hướng đến:

·           Data Analytics and Innovation/ Phân tích dữ liệu và đổi mới:

o   Technology innovations in data analytics/ Đổi mới sáng tạo công nghệ trong phân tích dữ liệu

o   Data warehouse and Data as a service models/ Kho dữ liệu và Mô hình dữ liệu dạng dịch vụ

o   Decentralized data models/ Mô hình dữ liệu phi tập trung

o   Data-driven business models/ Các mô hình kinh doanh hướng dữ liệu

o   Data-driven innovation for Growth and Sustainable Development/ Đổi mới sáng tạo hướng dữ liệu trong tăng trưởng và phát triển bền vững

o   The impact of big data on innovation management/ Tác động dữ liệu lớn đến quản lý đổi mới sáng tạo.

·           Data & Big Data Analytics Techniques/ Các kỹ thuật phân tích dữ liệu và dữ liệu lớn

o   Machine learning based approaches/ Các phương pháp học máy cơ bản

o   Deep learning based approaches/ Các phương pháp học sâu

o   Soft computing based approaches/ Các phương pháp công nghệ trong tính toán mềm

o   Signal, Image and Natural language processing and analyzing/ Xử lý và phân tích tín hiệu, hình ảnh và ngôn ngữ tự nhiên.

o   Decision science on data analytics/ Khoa học ra quyết định dựa trên phân tích dữ liệu

o   Data presentation and visualization/ Biểu diễn và trực quan hóa dữ liệu

o   Realtime data analytics/ Phân tích dữ liệu thời gian thực

o   Big Data: Implementation and mining/ Dữ liệu lớn: Hiện thực và khai phá

·           Applications of Data Analytics/ Các ứng dụng của phân tích dữ liệu

o   Business Intelligence/ Phân tích kinh doanh

o   Fintech and Data analytics in Finance and Banking/ Công nghệ tài chính và Phân tích dữ liệu trong tài chính và ngân hàng

o   Applications of data analytics in Industry/ Các ứng dụng của phân tích dữ liệu trong ngành công nghiệp

o   Data Analytics in Medicine and Healthcare/ Phân tích dữ liệu trong Y học và Chăm sóc sức khỏe

o   IoT & Data Analytics in Agriculture/ Internet kết nối vạn vật và phân tích dữ liệu nông nghiệp

o   Applications in Green Growth & Sustainable Development/ Những ứng dụng trong tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

 

HƯỚNG DẪN NỘP BÀI VIẾT

Tác giả sẽ nộp trực tiếp bài viết cho số đặc biệt này đến Tạp chí NCKT&KDCA thông qua hệ thống quản trị bài trực tuyến của Tạp chí trên website www.jabes.ueh.edu.vn.

Để chuẩn bị và gửi bài viết, Tác giả cần tham khảo những hướng dẫn sau:

     Hướng dẫn chuẩn bị bài viết:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=Distribution_vi

     Đạo đức xuất bản:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=JABESAuthorGuidelines_vi

     Hướng dẫn sử dụng hệ thống gửi bài:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=SystemUseGuide_User_vi 

Lưu ý: Khi gửi bài viết trên hệ thống của JABES, vui lòng chọn loại bài viết là “S02-SĐB2022 (HTTTQL)"

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

·   Hạn cuối nộp bài: Ngày 31/1/2023

·   Thông báo kết quả chấp nhận hoặc từ chối bài viết: Tháng 3/2023

·   Thời gian xuất bản dự kiến: Năm 2023

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu tác giả có yêu cầu nào liên quan đến Số đặc biệt của Tạp chí NCKT&KDCA, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh hỗ trợ sau:

Phụ trách Số đặc biệt

TS. Nguyễn Quốc Hùng

Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – email: hungngq@ueh.edu.vn

Trợ lý Tổng biên tập:

TS. Huỳnh Lưu Đức Toàn

Tạp chí NCKT&KDCA, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – email: toanhld@ueh.edu.vn

Thư ký tòa soạn:

ThS. Đào Thị Minh Huyền

Tạp chí NCKT&KDCA, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – email: vi.jabes@ueh.edu.vn

Số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 028 38295635 (gặp Thư ký tòa soạn)