Tạp chí phát triển kinh tế
Số 238 , Tháng 8/2010, Trang


ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC VỐN LÊN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN TP.HCM
ĐỖ VĂN THẮNG & TRỊNH QUANG THIỀU

DOI:
Tóm tắt

Từ khóa
chứng khoán,công ty,doanh nghiệp,vốn,
Download