Tạp chí phát triển kinh tế
Số 265 , Tháng 11/2012, Trang 46-55


Ước lượng lợi ích tài chính của chuỗi giá trị dừa Bến Tre
Trần Tiến Khai & HỒ CAO VIỆT & Lê Văn Gia Nhỏ & Nguyễn Văn An & HOÀNG VĂN VIỆT & NGUYỄN VĂN NIỆM

DOI:
Tóm tắt
Cây dừa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với kinh tế Bến Tre từ lâu đời; tuy nhiên, việc hiểu và đánh giá đóng góp của chuỗi giá trị dừa Bến Tre còn nhiều hạn chế. Nghiên cứu này nhằm phân tích cấu trúc và vận hành của chuỗi giá trị dừa và đánh giá những đóng góp của nó ở các khía cạnh tài chính. Nghiên cứu sử dụng tiếp cận chuỗi giá trị và phân tích giá trị gia tăng, áp dụng một số phương pháp phân tích định tính và định lượng đối với các tác nhân trực tiếp tham gia trồng trọt, chế biến và thương mại một số sản phẩm chính là dừa trái và sản phẩm chế biến từ dừa. Kết quả nghiên cứu khẳng định các lợi ích tài chính cụ thể mà chuỗi giá trị dừa tạo ra và đóng góp.

Từ khóa
Chuỗi giá trị; Dừa và các sản phẩm chế biến từ dừa; Giá trị gia tăng
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Các yếu tố tác động đến quyết định đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam:Trường hợp Campuchia
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và sự động viên nhân viên tạiViệt Nam
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của ấn tượng thương hiệu đến ý định lựa chọn ngân hàng của khách hàng
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng