Tạp chí phát triển kinh tế
Số 240 , Tháng 10/2010, Trang


Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ ở các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM
Nguyễn Anh Phong & HÀ TÔN TRUNG HẠNH

DOI:
Tóm tắt

Từ khóa
ngân hàng,thương mại,thương mại,
Download